Evenemententerras aanvragen

Wilt u een evenement met een eigen programma organiseren op uw vergunde terras? 

Momenteel is het niet mogelijk om een aanvraag te doen of een evenement te organiseren, vanwege de verstrenge maatregelen tegen het coronavirus.

Wilt u een evenement met een eigen programma organiseren op uw vergunde terras? Dit is mogelijk indien u voldoet aan alle voorwaarden via:

Verkorte aanvraag

Wil u op uw terras een eenvoudig/kleinschalig evenement organiseren? Wenst u enkel een tapinstallatie, toestel om voeding te bereiden, televisie of tent te plaatsen? Dat kan met een korte aanvraag als u voldoet aan de volgende voorwaarden. Alles wat u hierbuiten wenst te plaatsen op uw terras (vb. een tapwagen, foodtruck, muziekinstallatie), loopt via een volledige aanvraag.

In het kader van de tijdelijke steunmaatregelen voor horeca, is het mogelijk om op uw vergunde terras tot 3 toestellen te plaatsen. Deze uitzondering is geldig tot 31 oktober 2020.

Opgelet: deze richtlijnen blijven van kracht: 

Dien een verkorte aanvraag in

Volledige aanvraag

Wenst u meer dan alleen een tapinstallatie, voedingsinstallatie, tent of televisietoestel te plaatsen om het evenement op uw terras feestelijk te ondersteunen? Of komt u niet in aanmerking voor de korte aanvraag, dan dient u hiervoor een volledige aanvraag in te dienen. Hierbij vraagt u evenemententoelating aan via het evenementenloket. Uw evenement zal daarbij altijd het open karakter van het horecaterras moeten bewaren en u moet er altijd voor zorgen dat de openbare orde en veiligheid niet in het gedrang komt. Zorg dat uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Dien een volledige aanvraag in via een evenemententoelating

Contactgegevens

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 86

Delen