Verkopen op de openbare markt

Wil u een kraam uitbaten op een Antwerpse openbare markt? Vraag uw standplaats aan op één van de openbare markten in Antwerpen. De prijs die u betaalt, hangt af van de marktdag en de grootte van uw standplaats.

Nieuws

Updates openbare markten 

2 november 2020:

 • Markten blijven open, max. 1 persoon per 1.5 lopende meter kraam.
 • Voedingsproducten mogen verkocht worden, maar het nuttigen en het verkopen van drank en voeding voor consumptie ter plaatse, is verboden.

Rommelmarkten, kermissen, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen zijn verboden.

 • Vanaf 19 oktober 2020 gelden er strengere maatregelen voor de openbare markten:
 • Elke markthandelaar, medewerker en bezoeker is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker, elk ander alternatief in stof of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, met een gelaatsscherm.
 • Losse handelaars worden momenteel nog niet toegelaten op de openbare markten.
 • Demonstreerders mogen hun product blijven verkopen. Het demonstreren van het product zelf wordt niet toegelaten.
 • Alle openbare markten van de stad Antwerpen worden weer georganiseerd met uitzondering van de Lijnwaadmarkt.
 • De gekende coronamaatregelen blijven nog steeds van kracht op elke openbare markt. Een overzicht van de Ministeriële Besluiten kan u hier nalezen.

Meer informatie en een overzicht van de steunmaatregelen vindt u hier.

Vacatures

Voor verschillende openbare markten zijn er momenteel vacatures. Voor deze markten krijgt u, zodra u op de wachtlijst staat, bij de eerstvolgende bedeling een abonnement toegewezen.

 • Antwerpen | donderdag | Dageraadplaats
 • Antwerpen | donderdag | Linkeroever-Frederik Van Eedenplein
 • Antwerpen | donderdag | Luchtbal-Santiagostraat
 • Antwerpen | zondag | Falconplein
 • Berchem | zaterdag | De Villegasstraat
 • Berendrecht-Zandvliet-Lillo | vrijdag | Botermarkt

Vraag een abonnement aan

Voor de openbare markt in concessie op de Napoleonkaai in Antwerpen zijn er ook vacatures. U kan hiervoor contact opnemen met de concessiehouder via vragen@dokmarkt.be of 0475 257 459.

Vraag een standplaats op Dokmarkt aan

Maak een afspraak

Omwille van de verscherpte maatregelen naar aanleiding van het Corona-virus, worden er momenteel geen afspraken ingepland. Voor concrete vragen neemt u het best contact op met het Bedrijvenloket op 03 338 66 88 of bedrijvenloket@antwerpen.be.

Een abonnement aanvragen, wijzigen, opzeggen of overdragen doet u steeds via onderstaande digitale aanvraagformulieren. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Markten

Ontvang als marktkramer op snel informatie over nieuwe markten, een verplaatsing van een markt en vrije standplaatsen. Het Bedrijvenloket informeert enkel digitaal. Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Marktabonnement

Met een abonnement krijgt u een vaste standplaats op de openbare markt en bent u met andere woorden zeker van een plaats. Een volledige beschrijving van de procedure en termijnen, vindt u in het marktreglement (.pdf).

1. Inschrijving wachtlijst

U kan op elk moment een nieuw abonnement voor een marktstandplaats aanvragen. Wanneer uw aanvraag volledig is, krijgt u een bevestiging met de betalingsmodaliteiten. Na betaling van dit inschrijvingsgeld komt u op de wachtlijst voor de aangevraagde markt(en). Uw plaats op de wachtlijst blijft 1 jaar geldig.

Vraag een nieuw abonnement aan

Een aanvraag voor een nieuw abonnement is definitief en kan niet gewijzigd worden. U kan wel een nieuwe aanvraag doen of u kan na toewijzing van een standplaats een wijziging aanvragen.

In volgende gevallen wordt de aanvraag geweigerd:

 • uw onderneming heeft nog onbetaalde en vervallen schulden met betrekking tot de markten (behalve ingeval van een correct nageleefd lopend afbetalingsplan);
 • uw onderneming kreeg in het laatste jaar voor de aanvraag een intrekking en/of verbod tot deelname aan de lotingen met betrekking tot één of meerdere markten als administratieve maatregel opgelegd;
 • uw onderneming is reeds in het bezit van 2 abonnementen op de openbare markt waarvoor de standplaats wordt gevraagd;
 • uw onderneming betaalt geen inschrijvingsgeld voor de wachtlijst;
 • uw onderneming voldoet niet aan alle voorwaarden met betrekking tot de exploitatie van de onderneming.

Verlenging

Wil u deze plaats langer behouden, dan moet u op eigen initiatief, ten vroegste 30 en ten laatste 14 kalenderdagen vóór de verjaardag van de originele registratiedatum een 'verlenging wachtlijst abonnement standplaats markt' aanvragen.

Vraag een verlenging voor de wachtlijst aan

2. Weigering abonnement

Wanneer u een standplaats toegewezen krijgt, bij een nieuw abonnement, een uitbreiding, een ruiling of op initiatief van de stad, kan u deze weigeren. Indien u op de wachtlijst staat, behoudt u bij een eerste weigering uw plaats op de wachtlijst. Bij een tweede weigering vervalt uw plaats en kan u indien wenselijk wel opnieuw een standplaats aanvragen.

Na een weigering van een andere standplaats op initiatief van de stad wordt uw abonnement opgezegd conform artikel 59 §4 van het marktreglement.

Weiger uw toegewezen standplaats

3. Wijziging bestaand abonnement

Heeft u een actief abonnement? Dan kan u een wijziging aanvragen om uw abonnement beter op uw noden af te stemmen. De aanvraag- en toekenningstermijnen vindt u in het marktreglement (.pdf).

 • Ruiling kavels: U hebt een vaste standplaats maar wilt andere kavels toegewezen krijgen, dan kan u een wijziging van uw bestaand abonnement  aanvragen. Na een correcte aanvraag en betaling van het inschrijvingsgeld komt u op de wachtlijst terecht.  De toekenning van de gewijzigde standplaats gebeurt op basis van de voorrangsregels bepaald in het marktreglement. Uw huidige standplaats blijft geldig tot de ruiling bevestigd is.
 • Uitbreiding aantal kavels: U hebt een vaste standplaats en wenst deze uit te breiden met extra kavels, dan vraagt u ook een wijziging van uw bestaand abonnement aan. Na een correcte aanvraag en betaling van het inschrijvingsgeld, komt u op de wachtlijst terecht. De toekenning van de gewijzigde standplaats gebeurt op basis van de voorrangsregels bepaald in het marktreglement. Uw huidige standplaats  blijft geldig tot de uitbereiding  bevestigd is.
 • Verkleining standplaats: U hebt een vaste standplaats en wenst een vermindering van het aantal kavels. U vraagt een wijziging van uw bestaand abonnement aan.
 • Aanvraag of stopzetting elektriciteit: Een abonnementhouder kan één elektriciteitsabonnement per vaste standplaats aanvragen. De elektriciteitsaansluiting worden toegekend op basis van beschikbaarheid en noodzakelijkheid. Een extra elektriciteitsaansluiting kan u op de marktdag aanvragen bij de markttoezichter die nagaat of er nog aansluitingen vrij zijn. U betaalt dan de dagprijs voor de extra aansluiting aan de markttoezichter. LET OP: Momenteel zijn er geen elektriciteitsabonnementen beschikbaar voor de zaterdagmarkt Oudervaartplaats en omgeving.
 • Wijziging productcategorie: Een abonnementhouder kan per abonnement een wijziging van productcategorie aanvragen. Zodra de aanvraag verwerkt is, wordt u op de hoogte gebracht
 • Aanvraag dieptekavel: Een abonnementhouder kan dieptekavels aanvragen als deze voorzien zijn op het marktplan. De burgemeester beslist of de aanvraag gegrond is en of een toekenning mogelijk is.

Wijzig uw bestaand abonnement

4. Overdracht abonnement 

Als abonnementhouder kan u één of meerdere abonnementen overdragen naar een andere onderneming. De overnemer moet gedurende 1 jaar dezelfde productcategorie verkopen als de overdrager. De overdrager vraagt de overdracht aan. De overdracht van een abonnement gaat in op 1 januari of 1 juli. Vraag de overdracht tijdig aan. Pas als de aanvraag voor de overdracht volledig is, wordt ze in behandeling genomen. Wanneer de aanvraag tot overdracht ontvankelijk is, wordt de overnemer verwittigd door het Bedrijvenloket. De overnemer kan dan de overdracht aanvaarden. Indien de overnemer de overdracht toch nog wenst te weigeren neemt hij contact op met het Bedrijvenloket.De procedure en de termijnen vindt u in het marktreglement (.pdf).

Vraag of aanvaard een overdracht abonnement

5. Onderlinge ruiling

Mits onderling akkoord kunnen 2 abonnementshouders met eenzelfde aantal kavel hun standplaatsen ruilen. Hiervoor is een goedkeuring van de burgemeester nodig.

Vraag een onderlinge ruiling aan

6. Opzeg abonnement

Vraag een opzeg van uw abonnement ten laatste 30 kalenderdagen voor de gewenste vervaldag aan. De vervaldata van een abonnement zijn 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.
In geval van overmacht, ziekte of ongeval met als gevolg een definitieve onmogelijkheid tot het voeren van handel of in geval van overlijden van (één van) de zaakvoerder(s) kan het abonnement, mits voorlegging van bewijsstukken, zonder opzegtermijn worden opgezegd. De opzeg is onherroepelijk.

Zeg uw abonnement op

7. Afwezigheid

Bent u afwezig op de markt? Laat het ons weten via een melding.

Meld uw afwezigheid

8. Parkeerkaarten

Als markthandelaar kan u een parkeerkaart aanvragen bij het Bedrijvenloket. Als u uw parkeerkaart duidelijk zichtbaar voor uw voorruit legt, kan de politie herkennen dat het om een voertuig van een markthandelaar gaat. Dit geldt zowel voor personenwagens als voor lichte vrachtwagens.

Op volgende openbare markten worden parkeerplaatsen voorbehouden voor marktkramers:

 • Oudevaartplaats (Antwerpen - zaterdag en zondag)
 • Lakborslei (Deurne - donderdag)

Met een parkeerkaart kan u gebruik maken van deze plaatsen, zonder te betalen. Indien u geen plek vindt in de voorbehouden zones en u elders parkeert, moet u wel parkeergeld betalen. Uw parkeerkaart voor markthandelaars heeft dan geen waarde.

Wenst u een parkeerkaart? stuur dan een e-mail naar het Bedrijvenloket en voeg de volgende documenten toe:

 • Kopie inschrijvingsbewijs voertuig (op naam van de onderneming)
 • Kopie hoofdleurkaart

Facturatie

Alle tarieven vindt u overzichtelijk terug in het retributiereglement (.pdf). Als abonnementhouder betaalt u 2 keer per jaar uw abonnementsgeld, u krijgt hiervoor een factuur. U kan ook een elektriciteitsabonnement afsluiten, waardoor u voor uw elektriciteitsaansluiting een aanzienlijke korting krijgt.

Ontvangt u de facturen liever digitaal? Dat kan. Neem deze pagina door en meld u aan op deze website.

Er is geen prijsstijging maar vanaf de volgende facturatieperiode kan uw factuur hoger of lager liggen dan voordien. Dit kan het gevolg zijn van wijzigingen in uw abonnement tijdens de vorige abonnementsperiode, bijvoorbeeld door een uitbreiding of inkrimping van de standplaats of een overdracht. Deze wijzigingen worden onmiddellijk verrekend in uw nieuwe factuur.

Wijziging gegevens onderneming

Uw e-mailadres of een wijziging in uw bestaande onderneming (telefoonnummer en/ of adresgegevens) geeft u tijdig door via e-mail aan het Bedrijvenloket. 

Losse standplaats

Heeft u nog geen abonnement, dan kan u als losse markthandelaar deelnemen aan de loting. Minstens 5% van het aantal kavels op de markt worden verloot. Hiervan kan afgeweken worden bij een tijdelijke schorsing of verplaatsing van een openbare markt of een deel ervan. Alle informatie over de loting en losse standplaatsen vindt u in het marktreglement (.pdf).

Hoe aanvragen?

 • De loting vindt plaats op het marktterrein en op de marktdag zelf.
 • Standplaatsen worden enkel verloot aan de houder van de machtiging ambulante activiteit als werkgever (hoofdleurkaart). Deze moet bij de loting zelf aanwezig zijn en alle documenten bepaald in het marktreglement kunnen voorleggen.
 • De loting gaat van start een kwartier na het beginuur van de markt. Zorg dat u zeker op tijd aanwezig bent.
 • De volgorde waarin de vrije standplaatsen worden toegekend, wordt bepaald door de uitslag van deze loting.
 • U kan vooraf geen standplaats reserveren. Wanneer er meer kandidaten zijn dan vrije plaatsen, zullen een aantal handelaars geen plaats krijgen voor die marktdag. U komt dus steeds 'op risico' naar de loting.
 • U betaalt elektronisch via bankkaart.

Tarief

Komt u als losse handelaar naar de markt? Dan betaalt u de dagprijs voor uw standplaats, afhankelijk van de marktdag en de grootte van de standplaats die u inneemt. Wil u als losse handelaar een elektriciteitsaansluiting gebruiken? Deze wordt toegekend door de marktleider op het terrein en u betaalt hiervoor de dagprijs. Alle tarieven vindt u terug in het retributiereglement (.pdf).

Overzicht openbare markten in Antwerpen en marktplannen

Dagelijks vinden er verschillende markten plaats in stad Antwerpen, zoals dit overzicht openbare markten (.pdf) weergeeft.

Op wettelijke feestdagen worden de openbare markten niet georganiseerd. Uitzondering hierop zijn de zaterdag- en zondagmarkt van de Oudevaartplaats en omgeving.

Nuttige documenten omtrent brand- en voedselveiligheid, politiecodex en reglementering vindt u onderaan op deze pagina. De marktplannen vindt u in het overzicht openbare markten (.pdf).

Bijzondere markten en marktstandplaatsen

1. Openbare markt in concessie 

Op de Napoleonkaai vindt elke woensdagnamiddag van 15 uur tot 20 uur de Dokmarkt plaats, met als aanbod voeding, bloemen en planten. Deze markt wordt tijdens de wintermaanden niet georganiseerd.

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze markt, dan kan u contact opnemen met de concessiehouder via vragen@dokmarkt.be of 0475 257 459. Meer informatie over de markt leest u op de website www.dokmarkt.be

Het reglement voor de openbare markten in concessie (.pdf) is hier van toepassing.

2. Evenementenmarkt

De openbare markten zijn onderhevig aan de bovenlokale wetgeving op ambulante activiteiten en de politiereglementen waaronder het marktreglement. Evenementenmarkten, zoals een rommelmarkt, feestmarkt, braderij of avondmarkt, vormen een speciale categorie en vallen niet onder deze reglementering.

Een evenementenmarkt is geen openbare markt en wordt niet georganiseerd door de stad. Wil u een evenementenmarkt organiseren, doet u hiervoor een aanvraag bij het evenementenloket. Heeft u interesse in een standplaats op een evenementenmarkt? Neem dan contact op met de organisator.

Vraag een evenementenmarkt aan

3. Winter in Antwerpen

De kerstmarkt, als onderdeel van Winter in Antwerpen, wordt wel door de stad georganiseerd, maar valt eveneens buiten de federale wetgeving. Voor alle informatie hierover, kan u terecht op deze pagina.

4. Marktstandplaats voor een goed doel

Wil uw vereniging of school occasioneel een standplaats op een openbare markt voor een niet-commerciële verkoop ten voordele van een goed doel? Dan heeft u een toelating van de burgemeester nodig. Op deze pagina vindt u meer informatie en kan u de toelating aanvragen.

Schenken van alcoholische dranken op de markt

Wenst u als markthandelaar alcoholische dranken te serveren, dan hebt u een drankvergunning reizende drankslijterij nodig. Deze kan u aanvragen via het elektronisch formulier op deze webpagina.

Veiligheid op de markt

Op de openbare markten in Antwerpen komen heel wat bezoekers en ondernemers samen. Bent u markthandelaar en gebruikt u installaties op gas of elektriciteit? Wees u dan bewust van de veiligheidsrisico’s.

In deze folder vindt u de vereisten waaraan uw standplaats minimaal moet voldoen.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Bereikbaar
Via mail: doorlopend
Via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
Aan het loket: wegens de maatregelen rond het coronavirus is het niet mogelijk om een afspraak te maken en het loket te bezoeken.

Delen

Sectoren

Thema's