Registratie van aan- en afwezigheden

Hoe registreert u de aan- en afwezigheden? Dat verschilt per werkervaringsplaats.

 

U registreert in Mijn Tijden

Registreer de aan- en afwezigheden van werkervaringsklanten in het tijdsregistratiesysteem Mijn Tijden. Het systeem stuurt de geregistreerde aan- en afwezigheden iedere nacht door naar het loonprogramma SAP. In Mijn Tijden kan u verschillende tellers zoals vakantie, plusuren en vormingsuren raadplegen.

Afhankelijk van de situatie, meldt u of meldt de werkervaringsklant afwezigheden door ziekte en  werkhervattingen na ziekte en arbeidsongeval  onmiddellijk telefonisch aan Info+: 0800 62 128.

Link naar de toepassing Mijn Tijden
Handleiding Mijn Tijden
Powerpoint Infosessies
U kan niet meer aanmelden?
Veelgestelde vragen 
U wilt aanmeldgegevens voor een nieuwe Behandelaar aanvragen?

 

U registreert in Spex (ZNA)

Registreer de aan- en afwezigheden van werkervaringsklanten die werken bij het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) in het tijdsregistratiesysteem Spex. Het systeem stuurt de geregistreerde aan- en afwezigheden, met uitzondering van ziekte, twee keer per maand door naar het loonprogramma SAP.

Toegang tot Spex vraag je aan via de Werkgeverscel

Handleiding Spex 
 

U registreert in Penelope (Zorgbedrijf)

Registreer de aan- en afwezigheden van werkervaringsklanten die werken bij het Zorgbedrijf in de planningstool Penelope. Het systeem stuurt de gerealiseerde aanwezigheden en de geregistreerde afwezigheden iedere nacht door naar het loonprogramma SAP. In Penelope kan u het vakantiesaldo raadplegen.

Afhankelijk van de situatie, meldt u of meldt de werkervaringsklant afwezigheden door ziekte en werkhervattingen na ziekte en arbeidsongeval onmiddellijk telefonisch aan Info+: 0800 62 128.

Klik op de Penelopesnelkoppeling op uw bureaublad en ga naar dienstenplanning. 

Handleiding Penelope
 

Delen