Training arbeidsattitudes

Soms heeft de werkervaringsklant technische vaardigheden, maar mist hij de juiste houding om de tewerkstelling tot een goed einde te brengen. Zo kan de werkervaringsklant moeilijkheden hebben met regels of in de omgang met collega’s, klanten of de leidinggevende. Met de opleiding ‘Training arbeidsattitudes’ willen we die problemen voorkomen. Een minimum taalniveau 1.2 is wel vereist.

Samen met de opleider bepaalt de deskundige werkervaring de leerdoelen van de werkervaringsklant.
De opleiding focust op:

  • omgaan met regels en afspraken
  • omgaan met kritiek
  • assertiviteit
  • samenwerken

Daarnaast werken de opleiders ook rond individuele thema’s.

De opleiding duurt drie dagen

  • Dag 1:   Kennismaking, 

                    Je eigen karakter en omgaan met dat van anderen.

                    Je sterktes en je valkuilen verkennen.

  • Dag 2:   Communicatie

                    Assertiviteit en omgaan met kritiek

  • Dag 3:   Samenwerking

                    Welke rol vervul je in een team

U ontvangt een mail met een overzicht van de lesdata.

Is de werkervaringsklant afwezig of te laat? Dan meldt de opleider dat aan u en de deskundige werkervaring.

De lessen gaan door op de dienst Opleidingen van Activering.

Contactgegevens

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 637 56 00
03 637 56 12

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur

Delen