Belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

In stad Antwerpen betaalt u een belasting op verwaarloosde of leegstaande bedrijfsruimten groter dan 500m².

Stad Antwerpen heft sinds 2016 geen eigen, stedelijke belasting meer op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. De stad heft wel opcentiemen op de Vlaamse belasting. Voor aanslagjaren 2016 tot en met 2019 worden 200 opcentiemen geheven.

Neemt u een leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte terug in gebruik? Dan kan u een Vlaamse subsidie krijgen van 90% voor de afbraak ervan. Dit doet u binnen de 2 jaar nadat het gebouw op de lijst van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten terechtkwam of binnen de 2 jaar nadat u er eigenaar van werd.

Meer info

Vlaamse Belastingdienst
Koning Albert II-laan 35 bus 62
1030 Brussel
Vlaamse belastinglijn: tel. 1700 (maandag tot vrijdag van 9 tot 19 uur)

Contactgegevens

Delen

Thema's