Belasting op vergunningsplichtige inrichtingen

Als u een aanvraag doet voor een bodemsanering (Vlarebo), springstoffen, ioniserende straling, ondergrondse uitgravingen of pijpleidingen, dan moet u hiervoor tot en met 31 december 2019 een belasting betalen aan stad Antwerpen.

Wat?

U betaalt deze belasting voor een verplichte melding van een bodemsanering, springstoffenvergunning, ioniserende straling, ondergrondse uitgraving of pijpleiding.

Tarief

Het tarief is afhankelijk van het type vergunning of melding. Alle tarieven zijn terug te vinden in artikel 2 van het belastingreglement (.pdf).

Hoe betalen?

  • Na uw aanvraag of melding ontvangt u een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
  • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen