Wie doet wat

Voor een werkervaringsklant bij u start met werken doorloopt hij een traject bij deze specifieke medewerkers: 

1. De maatschappelijk werker

 • leidt professioneel activeerbare leefloonklanten toe naar Activering
 • zorgt voor een volledig en kwalitatief dossier

 

2. De administratieve medewerker voor de oriëntatiesessies

 • controleert de dossiervoorwaarden
 • organiseert de oriëntatiesessies

 

3. De deskundige toeleiding

 • neemt oriëntatiesessies op en maakt op basis daarvan adviesverslagen
 • heeft een verfijnend gesprek met de klant
 • bespreekt de vacature die de Werkgeverscel voorstelde met de klant en bereidt hem voor op het sollicitatiegesprek
 • heeft na het sollicitatiegesprek nog een afrondend gesprek met de klant

 

4.   De deskundige Werkgeverscel

 • matcht de klant met een vacature op basis van het advies van de deskundige toeleiding
 • woont het sollicitatiegesprek van de klant bij de werkgever bij
 • koppelt het resultaat van het sollicitatiegesprek terug naar de deskundige toeleiding

 

5. De Indiceringscel

 • vult een inschattingslijst in na doorverwijzing door een maatschappelijk werker, deskundige toeleiding of begeleider
 • geeft op basis van die inschattingslijst een indiceringsadvies aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)

Delen