Pop-up openen

Wil u in stad Antwerpen een tijdelijke winkel of horecazaak openen? Dan moet u aan dezelfde voorwaarden voldoen als voor het opstarten van een gewone zaak. U moet dus de geldende regelgeving naleven onder meer de wetgeving inzake handels- en marktpraktijken (inschrijven vestiging bij KBO), bouwcode, politiecodex, omgeving... . Hou daarbij rekening met de wettelijke termijnen en dien de aanvraag tijdig in (3 maanden).

Bekijk ook zeker de geldende coronamaatregelen in de besluiten en gidsen van de federale overheid of ondernemeninantwerpen.be/corona.

Als u voor de pop-up het openbaar domein wil gebruiken, of u wil een pop-up doen op privaat domein in openlucht en deze is publiek toegankelijk, moet u een toelating voor ingebruikname openbaar domein aanvragen via www.antwerpen.be.

Voor een pop-up horecazaak zal de stad Antwerpen u een engagementsverklaring voorleggen. Deze engagementsverklaring schept een afgelijnd en helder kader dat zowel voor de horeca pop-up ondernemer als voor de stad duidelijkheid biedt. Deze engagementsverklaring heeft als doel afspraken tussen de stad en de horeca pop-up ondernemer vast te stellen en te verduidelijken.  Deze verklaring kan u onderaan deze pagina inzien.

In het kader van de corona maatregelen zal er bij de beoordeling van uw toelating horeca pop-up extra rekening gehouden worden met volgende criteria: de initiatiefnemer is een lokale horeca uitbater of handelaarsvereniging met overwegend horecaondernemers als leden of er is een sterk samenwerkingsverband met een lokale handelaar. Dit wordt in de globale afweging meegenomen en is geen uitsluitend criterium.

Er zijn verschillende soorten vergunningen en toelatingen om een pop-up te starten in de stad Antwerpen. Dat is afhankelijk van het type zaak dat u wil starten. Deze vragenlijst helpt u om dat te onderzoeken:

1.    Baat u per kalenderjaar max. 4 periodes van max. 30 dagen uit, al dan niet aansluitend? (inclusief opbouw/afbraak)

•    JA > U hebt mogelijk geen omgevingsvergunning nodig. Ga naar vraag 2.
•    NEE > U hebt wellicht een omgevingsvergunning nodig. Doe een aanvraag via het omgevingsloket of vraag advies op maat.

2.    Is uw uitbating in overeenstemming met de Bouwcode en indien van toepassing voor de desbetreffende locatie van vestiging, het BPA, het RUP of verkavelingen jonger dan 15 jaar?

U kan dit controleren via perceleninfoplatform.antwerpen.be

•    JA > U hebt mogelijk geen omgevingsvergunning nodig. Ga naar vraag 3.
•    NEE > U hebt wellicht een omgevingsvergunning nodig. Doe een aanvraag via het omgevingsloket of vraag advies op maat.

Lees ook: info over omgevingsvergunningen.

3.    Is de milieuwetgeving van toepassing?  

U speelt bijv. enkel elektronisch versterkte muziek, of u maakt gebruik van generatoren of koelingen, of er is opslag van gevaarlijke stoffen.

•    JA > U hebt wellicht een omgevingsvergunning nodig. Doe een aanvraag via het omgevingsloket of vraag advies op maat.
•    NEE > U hebt wellicht geen omgevingsvergunning nodig. Ga naar vraag 4.

4.    Vindt uw uitbating plaats in open lucht?

•    JA > U moet er een retributie voor betalen. U moet een toelating aanvragen via www.antwerpen.be.
•    NEE > Ga naar vraag 5.

Lees ook: informatie over kosten van de retributie.

5.    Is uw uitbating een horeca pop-up?

Vraag uw horecavergunning (drankvergunning) en eventuele terrastoelating aan.

Tips voor locaties

Kijk onderaan deze pagina bij 'verwante onderwerpen'.  

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Bereikbaar
Via mail: doorlopend
Via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
Aan het loket: wegens de maatregelen rond het coronavirus is het niet mogelijk om een afspraak te maken en het loket te bezoeken.

Delen

Thema's